top of page

Fotografie als therapie

Wat is het?

Judy Weiser benoemt foto’s als een voetafdruk van onze geest, spiegels van ons leven en reflecties van ons hart. Ze tonen wat we waren, maar kunnen ook als richtinggevers zijn waar we misschien naartoe gaan.

Tijdens de therapie wordt fotografie ingezet als therapeutisch medium. Dit kan gaan van het gebruik maken van bestaande foto’s tot het zelf fotograferen.

De foto’s worden gebruikt al medium om tot een groter zelfbewustzijn te komen, om te groeien tot een beter inzicht of als manier om bepaalde zaken beter te kunnen verwerken. Het werken van foto’s kan een vertaling bieden voor zaken waarbij woorden onvoldoende of onvindbaar zijn. Met foto’s laat wil je iets vastleggen en iets laten zien. Hierbij maak je zelf keuzes wat je toonbaar maakt en wat je weglaat. Hierdoor probeer je via foto’s een verhaal te vertellen, waarop verder wordt geëxploreerd zijn de verschillende sessies.

Waarom kiezen voor fotografie?

Het werken met foto's kan een hulpmiddel zijn om verschillende doelstellingen te bereiken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
  • komen tot meer zelfexpressie
  • komen tot een ruimer en meer positief zelfbeeld
  • vergroten van zelfbewustzijn
  • op een andere manier tot communicatie komen
  • inzicht vergroten in verschillende situaties
  • ervaringen en gevoelens leren kanaliseren
  • zelfvertrouwen vergroten
  • positieve verandering bevorderen
  • stimuleren van sociale interacties
  • maatschappelijk bewustzijn vergroten

Hoe wordt er gewerkt?

Bij Mushin gaat het voornamelijk om een individuele begeleiding waar we, afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen, een aantal keer samen komen. Er wordt gestart met een minimum van 5 sessies; daarna wordt samen geëvalueerd of verdere opvolging nodig is.

Indien gewenst kunnen ook groepssessies worden georganiseerd vanaf vijf deelnemers, met een minimum van vier samenkomsten . Hier wordt aan de groep gevraagd om een locatie/ruimte te voorzien waar we kunnen samen komen.

De behandelde thema's zijn afhankelijk van de doelstellingen van het individu of van de samenstelling/doelstelling van de groep.
Belangrijk: je hoeft geen fotografische voorkennis te hebben om in deze therapievorm te stappen. Tijdens het traject wordt af en toe gebruik gemaakt van bepaalde technieken, maar deze worden indien nodig aangeleerd en geoefend.

Wat heb je nodig?

Je hebt geen dure camera nodig. En eenvoudig toestel is voldoende maar ook foto’s via smartphone zijn zeker bruikbaar. Mogelijks kan gevraagd worden om de beelden af te drukken, mogelijks wordt gevraagd om ze digitaal mee te brengen.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van bestaande beelden, kunnen deze beelden worden aangeleverd door mezelf. Anderzijds kan gevraagd worden om op zoek te gaan naar foto’s en deze mee te brengen. De huiswerkopdrachten, ter voorbereiding van de volgende sessie, worden steeds duidelijk uitgelegd.

bottom of page