top of page

Omgaan met spanning - stresscoaching

In onze huidige maatschappij is stress een vaak voorkomend probleem, waar velen mee worstelen.  

Stress op zich is een natuurlijke reactie, maar het wordt wel een probleem wanneer je langere tijd onder spanning staat of overbelast wordt.  Na verloop van tijd kunnen verschillende lichamelijke en psychische klachten ontstaan die schadelijk kunnen zijn wanneer niet tijdig wordt ingegrepen.

   

Als ergotherapeut - master gezondheidsbevordering begeleid ik je graag in deze zoektocht:

hoe kan ik beter omgaan met mijn spanningen/stress.


Basistraject

Doel:

Doorheen de reeks is het de bedoeling om een groter inzicht te krijgen in eigen stress-symptomen en -oorzaken, een betere kennis te verwerven van de eigen situatie.

Elke sessie komt een specifiek thema aan bod, gericht op eigen noden.  Daarnaast maak je elke keer kennis met een andere manier om tot ontspanning te komen.  Op die manier wordt de nadruk gelegd op zowel inzicht als ervaren.

 

Werkwijze:

In de eerste sessie wordt een plan van aanpak opgesteld.  Via een intakegesprek gaan we samen op zoek naar je persoonlijke doelen en maak je kennis met een eerste relaxatie-techniek.  Om tot een groter inzicht te komen, krijg je de kans om tussen de twee sessies zelf verder te werken aan je doelstellingen via een huiswerkopdracht.  Deze is geheel vrijblijvend maar wordt wel sterk aangeraden.

 

De volgende 5 sessies verlopen als volgt:

Wanneer je de huiswerkopdracht hebt uitgevoerd, kijken we eerst hier op terug.  Ervaringen en inzichten worden besproken en eventueel worden eigen doelstellingen bijgesteld.

Na een volgende inzichtelijke oefening is er opnieuw ruimte voor een nieuwe relaxatie- of ademhalingsoefening.  Op die manier krijg je de kans om te ontdekken welke ontspanningstechniek het best bij jou past.

 

Thema's die aan bod kunnen komen:

  • Gezonde levensstijl
  • Time-management en structuur
  • Patronen in het eigen handelen
  • Denkstijlen
  • Communicatie
  • Assertiviteit
  • Sociale steun
  • Copingvaardigheden

 

Begeleiding naast/na het basistraject

Wanneer in het basistraject een nood naar voor komt om verder te werken rond een specifiek thema, kunnen bijkomende sessies worden aangevraagd.


Verder is het basistraject een mogelijkheid: indien gewenst kan een of meerdere losse behandelingen worden ingepland.


Opgelet

Het basistraject bestaat uit 6 sessies.  Wanneer je hiervoor intekent, betaal je voor de volledige reeks.  

Sessies die binnen het jaar niet werden opgenomen worden niet terugbetaald.

bottom of page