top of page

Uw privacy, onze zorg

Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens

Het beleid inzake gegevensverwerking (GDPR) van Mushin/Annick Mahieu.

Bij een bezoek aan de website, verwerkt Mushin geen gegevens. Als u echter het contactformulier invult of een afspraak maakt via de website, worden uw gegevens wel geregistreerd. Deze worden door Annick Mahieu verwerkt om met u contact te kunnen opnemen of om de afspraak te bevestigen. De gegevens die worden verkregen via het intake-formulier, of tijdens een rechtstreeks contact worden bijgehouden om u te kunnen contacteren indien nodig (bijvoorbeeld voor een annulatie of bevestiging). 

Verwerkingsdoeleinden

Mushin/Annick Mahieu verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van aanvragen wandelingen/workshops/voordrachten, facturatie en eventueel het verzenden van marketing).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien akkoord, kunnen gegevens worden doorgegeven aan huisarts of andere behandelende therapeut. Hiervoor wordt echter steeds goedkeuring gevraagd en gebeurt dit in overleg.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft de klant het recht op een kopie van zijn/haar persoonsgegevens, indien gewenst.

Hiervoor kan steeds contact worden opgenomen via info@mushin.biz .

Als u het niet eens bent met de manier waarop Mushin uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

bottom of page