top of page

Ergotherapie

Ergotherapie kan helpen bij handelingsproblemen ten gevolge van een psychische of fysieke kwetsbaarheid. Verschillende factoren kunnen een verstorende invloed op het leven hebben, waardoor problemen kunnen ontstaan in dagelijkse activiteiten, zowel binnen wonen, zelfzorg, werken/leren of vrije tijd/ontspanning. Men kan last hebben van concentratieproblemen, een laag zelfbeeld, moeite met organiseren en plannen, geheugen, verlies aan interesse, …

Een ergotherapeut kan helpen in het bepalen van mogelijkheden en beperkingen, waarbij kan gewerkt worden op vaardigheden, het vergroten van inzicht in de eigen situatie en het zoeken naar aanpassingen indien nodig. De persoonlijke sterktes worden opgesteld, doelstellingen bepaald in overleg met de cliënt en het behandelplan wordt opgesteld, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hierbij wordt het betekenisvol handelen centraal gesteld, binnen de context van de cliënt.

Terugbetaling:


Mushin biedt geen ergotherapeutische dienstverlening aan die binnen de nomenclatuur voor revalidatieverstrekkingen valt.  Hierdoor is terugbetaling dus niet mogelijk.


Voor wie een aanvullende verzekering van OZ en Partena heeft, wordt wel 75% van het betaalde bedrag terugbetaald, met een maximum van €600 per jaar.  Deze terugbetaling valt onder "paramedische verstrekkingen", waarvan ergotherapie deel uitmaakt.

Ergotherapie bij Mushin

Bij Mushin kan men terecht wanneer men op zoek is naar begeleiding binnen zelfbeeld, zelfzorg, stress-gerelateerde klachten, time-management, invulling van vrije tijd, komen tot ontspanning. Ondersteuning is mogelijk bij mensen met volgende klachten:

 • Angst en spanning, stress
 • Laag zelfbeeld
 • Neiging tot burn-out
 • Vermoeidheid
 • Concentratie- en aandachtsproblemen
 • Problemen met dagstructuur
 • Slaapproblemen
 • Stressgerelateerde klachten
 • Onrust

Werkwijze:

Tijdens een eerste contact wordt een intake uitgevoerd, waarbij samen op zoek wordt gegaan naar doelstellingen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld en verdere interventies bepaald.

Thema's die aan bod kunnen komen

 • Zelfzorg en omgaan met stressfactoren

  In het dagelijks leven lopen we vaak onszelf voorbij. We investeren tijd in (de zorg voor) anderen, maar vergeten soms onze persoonlijke zorg. Het begrip me-time duidt aan dat er een nood is ontstaan aan bewust tijd te nemen voor eigen zelf. Toch kan deze zelfzorg een preventieve factor zijn voor verschillende gezondheidsproblemen. Je krijgt zicht op wat je nodig hebt en op welke manier je kan zelfzorg integreren in het dagelijkse leven. Indien nodig kan bij Mushin hierop een verdieping gebeuren via Health Promotion.

  Info hierover vind je hier.

  Daarnaast kan ook stilgestaan worden bij coping mechanismen (huidige, welke kunnen nog worden aangeleerd) en methodes om te leren omgaan met stress en spanning. Dit alles kan ook gezien worden binnen het preventief werken aan gezondheid.

 • Aandacht en focus trainen
  Binnen de VOCA-wereld (vluchtig, onzeker, complex, ambigu) is het soms moeilijk om binnen continue veranderingen blijvende de focus/aandacht te richten. Dagdagelijkse activiteiten worden hierdoor vaak moeilijk om doelgericht te blijven volhouden. Het helpt om inzicht te krijgen in de werking van het brein, te oefenen met aandachtstechnieken, het vergroten van mentale veerkracht, het zoeken naar de focuspiek en komen tot flow kunnen aan bod komen tijdens de sessie.
 • Vrije tijd en dagstructuur
  Recreatieve activiteiten kunnen het welzijn bevorderen en helpen in het groeien in en stimuleren van sociale vaardigheden. Toch is het soms moeilijk om tot een gezonde dagplanning en –structuur te komen. Factoren die kunnen aan bod komen zijn onder meer motivatie, eigen mogelijkheden, barrières, bewustwording van eigen noden en wensen.

Andere therapievormen

Tai Chi For Artritis

Deze vorm van Tai Chi is gebaseerd op de Sun-stijl en werd ontwikkeld, specifiek voor mensen met reuma en artrose. Indien gewenst kan een lessenreeks voor een (kleine) groep mensen worden georganiseerd om deze vorm aan te leren.

Fotografie als therapeutisch medium

Fotografie is een medium waar steeds meer mensen mee vertrouwd zijn geraakt, maar hier is geen enkele fotografische voorkennis nodig. Het maken van foto’s kan helpen in krijgen van inzichten, of het vorm geven aan expressie en communicatie ondersteunen. Men creëert zelf beelden binnen gerichte opdrachten.

Meer info vind je hier.

Shiatsu en relaxatie

Voor verder info kan je hier terecht.

bottom of page