top of page

Shiatsu- of cuppingbehandeling.

Hier vind je het intake-formulier, voorafgaande aan je eerste shiatsu- of cuppingbehandeling.

Graag dit document invullen en terugsturen naar info@mushin.biz, of mee te brengen op je eerste afspraak.

Je kan ook klikken op het logo links om het formulier te downloaden.

Gezondheidsvoorlichting- en bevordering

Hier vind je het intake-formulier, voorafgaande aan je eerste gesprek rond gezondheidsvoorlichting en -bevordering (health promotion).

Graag dit document invullen en terugsturen naar info@mushin.biz, of mee te brengen op je eerste afspraak.

Ergotherapie/fotografie als therapie

Hier vind je het intake-formulier, voorafgaande aan je eerste gesprek rond ergotherapeutische begeleiding of fotografie als therapie.

Graag dit document invullen en terugsturen naar info@mushin.biz, of meebrengen op je eerste afspraak.

Rookstopbegeleiding

Hier vind je het formulier geïnformeerde toestemming terug. Dit document is nodig om te kunnen starten met de rookstopbegeleiding.

Graag dit document invullen en terugsturen naar info@mushin.biz, of meebrengen op je eerste afspraak.

bottom of page